Undersøkelse

Undersøkelse

Årlig / Førstegangsundersøkelse

Vi tilbyr faste individuelt tilpassede innkallingsintervaller til hver enkelt pasient. De fleste pasienter utfører en årlig kontroll av munn og tannhelse. Enkelte er plaget med mye tannstein eller har kanskje hatt mye hull og vil derfor få tilbud om halvårlig tannlegetime, mens de fleste behøver kun en gang per år. Ved førstegangsundersøkelse vil det bli utført en grunndig ektraoralt og intraoralt undersøkelse, samt røntgenologisk undersøkelse, rens av supragingival tannstein. Pasienten får en forklaring på det som eventuelt ble funnet, forslag til behandling og skriftlig kostnadsoverslag.

Akutt Undersøkelse

Det som er mest vanlig ved akutt besøk er smerter, knekte tenner og ubehag. Dette blir prioritert!
Vi forsøker å hjelpe alle som har akutt behandlingsbehov samme dag.
Vi tar oss god tid til en ordentlig undersøkelse.
Alt vi ser forklarer vi deg.
Vi er der når du trenger oss mest.

Logo