Røntgen

Røntgen

Røntgenbilder

En klinisk undersøkelse er likevel ikke nok til å avdekke alle typer sykdom i munnhulen.

Derfor må tannlegen også vurdere behovet for å ta røntgenbilder i forbindelse med undersøkelsen. Røntgenbilder brukes for å diagnostisere sykdommer i de deler av tennene som ikke er synlige i munnen. I tillegg kan de avdekke patologi i kjevene. Eksempler på slike sykdommer kan være hull under gamle fyllinger eller kjevecyster. I tillegg kan røntgenbilder tatt over flere år sammenlignes. Slik kan man vurdere hvorvidt en tilstand ( for eksempel et begynnende hull) har utviklet seg eller ikke.

Det finnes forskjellige former for røntgenbilder.

Ved en regelmessig undersøkelse er det vanligvis såkalte bitewings som benyttes. Bitewings gir tannlegen informasjon om blant annet hull i tennene, begynnende hull og kvaliteten til gamle fyllinger. De kan også si noe om tennenes feste og avdekke tegn til periodontitt (tannløsningssykdom). Ved behov kan bitewingbildene måtte suppleres med andre småbilder (for eksempel rotbilder) av avgrensede områder.

Panoramarøntgen (OPG) er en type oversiktsbilde som kan benyttes der behandlingsbehovet er særlig stort. Det kan også være en fordel med OPG ved planlegging av implantatbehandling eller dersom visdomstenner skal opereres ut. Panoramabilder er som regel ikke like detaljerte som de vanlige røntgenbildene. Det kan derfor i enkelte tilfeller være nødvendig å supplere med slike.

CBCT/3D-røntgen undersøkelser. CBCT står for «Cone Beam Computed Tomografi» og er en relativt ny type røntgenopptak til bruk i tannlegevirksomhet. Opptaksteknikken som brukes i CBCT gjør det mulig å rekonstruere snittbilder til et 3-dimensjonalt røntgenbilde.

Stråledosen ved en CBCT- undersøkelse er noe høyere enn dosene ved ordinære OPG- undersøkelser. For å minimalisere stråledosen til pasienten, kan våre CBCT-maskiner justere volumet av røntenopptakene slik at det tilpasses den enkelte pasientens problemstilling.

Stråledosen ved en CBCT- undersøkelse er noe høyere enn dosene ved ordinære OPG- undersøkelser. For å minimalisere stråledosen til pasienten, kan våre CBCT-maskiner justere volumet av røntenopptakene slik at det tilpasses den enkelte pasientens problemstilling.

Eksempler på vanlige problemstillinger hvor CBCT-undersøkelser kan være aktuelt er:

  • Implantatplanlegging
  • Lokalisasjon av visdomstenner
  • Lokalisasjon av retinerte tenner
  • Påvisning av oblitererte kanaler og periapikale forandringer
  • Rotresorpsjoner
  • Patologiske forandringer i kjeveledd

Det er viktig for oss å gjøre gode CBCT-undersøkelser og opptre ryddig og kollegialt overfor henvisende tannleger!

Logo